Privacy beleid De Sfeerhut

Via onze bestelsite worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Sfeerhut acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Sfeerhut is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Bij het afhandelen van uw bestelling, gebruiken wij uw e-mailadres, gebruikersnaam en naw-gegevens. Wij doen dit op basis van uw toestemming en bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 • PostNL
 • Mollie (Betaalprovider)

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze bestelsite moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw gebruikersnaam, betalingsgegevens, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens, factuuradres en telefoonnummer. Dit alles doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft, of wanneer het account één jaar of langer inactief is geweest.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden

We delen geen informatie aan partijen, die u zelf kunnen benaderen voor acquisitie.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Sfeerhut neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.


Contactformulier en Nieuwsbrief

De Sfeerhut maakt géén gebruik van contactformulieren en nieuwsbrieven, u kunt ons e-mailen via een rechtstreeks e-mailadres.

Nieuws en acties zijn te vinden op onze bestelsite of via social media.


Reclame

De Sfeerhut maakt reclame via social media door gebruik te maken van Facebook en Instagram. Meer informatie over het gebruik van social media vindt u in deze Policy onder het kopje “Social Media”.


Social Media

Facebook

Facebook is een online social media platform waarbij u een eigen account kunt aanmaken en als geregistreerde gebruiker een eigen profiel en/of pagina kunt creëren. De Sfeerhut gebruikt een bedrijfspagina op Facebook voor commerciële doeleinden. Facebook biedt verschillende privacymogelijkheden waardoor u zelf kunt instellen welke gegevens u wilt tonen. De Sfeerhut gebruikt deze gegevens om met u in contact te komen als u vragen heeft of als u bijvoorbeeld een winactie heeft gewonnen. Winacties worden op de pagina van De Sfeerhut gepubliceerd, waardoor andere volgers kunnen zien wie de winactie heeft gewonnen. U kunt zelf bepalen of u mee wilt doen aan een winactie.

Instagram

Instagram is een online social media platform waarbij u uw eigen profiel kunt aanmaken en waarbij u voornamelijk foto’s en video’s kunt laten zien aan uw volgers en/of andere gebruikers van Instagram. Instagram biedt verschillende privacymogelijkheden waardoor u zelf kunt instellen welke gegevens u wilt tonen. De Sfeerhut gebruikt Instagram net zoals Facebook voor commerciële doeleinden door regelmatig foto’s en/of video’s te delen. Hierbij maakt de Sfeerhut gebruik van een koppelaccount tussen Facebook en Instagram. De Sfeerhut gebruikt voor Instragram dezelfde voorwaarden als bij Facebook.


Advertenties

Onze bestelsite vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dan ook niet te weten of u deze leuk vindt.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de genoemde partners in deze Policy, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze bestelsite. Met deze statistieken verbeteren we onze bestelsite om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming en wij bewaren deze informatie voor zes weken. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 • Google Analytics, Jetpack

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze bestelsite gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Jetpack

Wij gebruiken Jetpack om de statistieken van onze bestelsite bij te houden. Jetpack verzamelt gegevens over het aantal bezoeken aan de bestelsite, het gedrag en welke zoekwoorden er voor hebben gezorgd dat u bij de bestelsite bent gekomen. Daarnaast biedt Jetpack beveiliging van de gegevens en bescherming tegen eventuele aanvallen. Jetpack maakt geen gebruik van IP adressen en doet niet aan profilering.


Cookies

Onze bestelsite maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen en waarmee we kunnen inzien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze bestelsite voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze bestelsite werken dan niet goed meer.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • De toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u in deze Policy onder het kopje “contactgegevens”.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klachten en vragen

Indien u vragen heeft, wilt weten wat we precies van u bijhouden, of als u een klacht heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Nationale toezichthouder. In Nederland heet dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Sfeerhut
Veenhofsweg 67

9661 TE Alteveer

06-29470347
info@desfeerhut.nl